Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice

U strategiji Europa 2020. naglašeno je da je potreban koordinirani pristup u rješavanju problema i izlazu iz krize u koje sudjeluju svi socijalni partneri, uključujući i civilno društvo. Za razvoj civilnoga društva ključno je postojanje legalnog, institucionalnog i financijskog okvira, no usprkos tome vrlo je nejednaka razvijenost i distribucija organizacija civilnoga društva po regijama jer najveći broj organizacije djeluje u glavnim urbanim centrima.

Istraživanja o stanju civilnoga društva pokazuju da je financijska održivost uvijek u prvom planu kad je riječ o izazovima u radu udruga. Osim toga, lokalne organizacije (odnosno organizacije koje djeluju u lokalnim zajednicama/aktivne na lokalnim razinama) obično nisu profesionalizirane, imaju neredovite i/ili vrlo male prihode, te nedovoljne kapacitete i manjak informacija o mogućnostima financiranja. Također, ovakve organizacije imaju iskustvo u upravljanju malim projektima pretežno iz nacionalnih izvora financiranja, ali nemaju iskustva u upravljanju velikim projektima, niti imaju iskustvo upravljanja EU sredstvima koja često zahtijevaju i sufinanciranje. Prema teritorijalnoj rasprostranjenosti najviše projekata udruga provodi se na području Grada Zagreba (16,59%), odnosno cijele Hrvatske (16,02%), a u manjoj mjeri u drugim županijama Republike Hrvatske pojedinačno.

Upravo radi toga postoji potreba za jačanjem lokalnih organizacija u svim područjima Hrvatske i to Pozivom  „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ kojemu je opći cilj osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske. Specifični ciljevi Poziva su jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini i unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Iz svega navedenog, zaključno je da su ciljane skupine Poziva organizacije civilnoga društva.

Udruga Arteco Pavletić je potpisivanjem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. započela provoditi projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“ kojemu je cilj osnažiti kapacitete prijavitelja i partnera za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici usmjerenih na rješavanje problema ciljanih skupina s kojima rade te pripremljenost na kvalitetan nastavak rada organizacije i rad s volonterima u kriznim situacijama. Projekt je ukupne vrijednosti 61.969,61 Eura, a provodi se u Brodsko-posavskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u razdoblju od godine dana. Partneri projekta su Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga Connect IT iz Slavonskog Broda i Udruga mladih Feniks iz Oroslavja.

Kroz projekt će zaposlenici i zakonski zastupnici nositelja i partnera biti educirani o menadžmentu volontera, pravnom i financijskom aspektu poslovanja udruga, mogućnostima financiranja udruga, financijskoj pismenosti kroz edukacije iz knjigovodstva te radu na računalu.

Partner na projektu, udruga Connect IT će kreirati mentorski program za prilagodbu prijavitelja i drugih partnera kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu koji će biti implementiran kod prijavitelja i partnera uz mentorsku podrška u tom procesu. S obzirom da je učinkovita upotreba informacijsko komunikacijskih tehnologija još uvijek glavni problem, a jaz između nestručnih i stručnih IKT korisnika sve veći, upravo edukacija o informatičkoj pismenosti treba odigrati glavnu ulogu u rješavanju tog problema te stoga vrlo doprinosi jačanju kapaciteta nositelja i partnera ovog projekta. No zapravo, edukacije doprinose i gluhim i nagluhim osobama, koji su ustvari krajnji korisnici partnera projekta, Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška. Toj marginalnoj skupini društva je limitirana mogućnost  za jačanje informatičke pismenosti, te radi toga, kako bi im se doprinijelo, izraditi će se 8 video materijala istoimene edukacije koji će biti objavljeni na youtube kanalu Udruga Arteco Pavletić s vizualnim prijevodom na znakovni jezik.

Udruga mladih Feniks jedina od partnera posjeduje znanja i vještine za rad s volonterima u kriznim situacijama, te će u sklopu projekta provesti Edukaciju Menadžment kriznog volontiranja kojemu je svrha osnažiti kapacitete sudionika za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici usmjerenih na rješavanje problema ciljanih skupina s kojima rade odnosno pripremljenost na kvalitetan rad organizacije i rad s volonterima u kriznim situacijama.

Svaki od partnera ima ulogu edukatora i korisnika aktivnosti. Dugoročan pozitivan efekt projekta očituje se kroz činjenicu da su svi programi i aktivnosti doprinose prijavitelju i partnerima tako što će steći znanja, kompetencije, vještine i motivaciju za daljnje samostalno razvijanje ovisno o vlastitom interesu kao dijelu procesa cjeloživotnog učenja. Svoja znanja, kompetencije i vještine primjenjivati će u radu s svojim ciljanim skupinama koji su krajnji  korisnici ovog projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

SADRŽAJ OBJAVE  ISKLJUČIVA JE  ODGOVORNOST UDRUGE ARTECO

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!