Umjetnost Čitanja

Iako u RH postoje inicijative i programi poticanja čitanja i opismenjavanja koje provode knjižnice, obrazovne ustanove, kao i organizacije civilnog društva u području umjetnosti i kulture, njihova povezanost, regionalna ujednačenost i brojnost nije dostatna, osobito kad je riječ o programima i uslugama prilagođenim potrebama različitih dobnih i ranjivih skupina. Stoga je nužno osigurati uvjete za provedbu aktivnosti kojima će se povećati dostupnost čitalačkih materijala te omogućiti sustavno i usmjereno stvaranje i razvijanje čitalačkih navika i interesa (kulture čitanja) na cjelokupnom području RH. Također, vrijedi podizati razinu javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj, društveno uključivanje i borbu protiv diskriminacije i stigmatizacije, pri čemu su javna događanja i medijsko praćenje tema vezanih uz knjigu korisne platforme za komuniciranje takvih poruka prema široj javnosti.

Upravo rado toga upućen je Poziv „Čitanjem do uključivog društva“ na temelju kojeg je Arteco osmislio projektni prijedlog te potpisivanjem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. započeo provoditi projekt pod nazivom „Umjetnost čitanja“ u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška. Projekt je ukupne vrijednosti 460.320,00 kn, a razdoblje provedbe je godinu dana, od 05.07.2022. do 05.07.2023.

Cilj projekta “Umjetnost čitanja” je podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja dostupnošću materijala i aktivnosti za poticanje čitanja i čitalačkih kompetencija u cilju prevencije socijalne isključenosti djece i mladih, osoba s invaliditetom i osoba starijih od 55 godina. Svrha projekta je omogućiti pripadnicima navedenih ciljanih skupina s ruralnih područja Brodsko-posavske i Požeško slavonske županije aktivnosti koje će doprinijeti jačanju njihovih čitalačkih kompetencija.

Većina aktivnosti će se održavali u Brodsko-posavskoj županiji koja je prema raspodjeli svrstana u I. skupinu razvijenosti jedinica područne samouprave. Navedeno područje je dominantno ruralno, loše prometno povezano, stanovništvo je nižeg stupnja obrazovanja od stanovništva u gradovima te knjige i drugi materijali nisu dovoljno dostupni. Posebno se to negativno odražava na djecu i mlade koji u svojim obiteljima nemaju mogućnost steći naviku čitanja i razvijanja kritičkog mišljenja i analize te stjecanja i jačanja čitalačkih kompetencija dok većina ima negativan pristup prema čitanju lektire kroz formalno obrazovanje te to smatra kaznom što nikako ne doprinosi povećanju interesa za čitanje.

Osobe s invaliditetom, s posebnim fokusom na gluhe i nagluhe osobe, imaju poteškoće s dostupnošću adekvatnih materijala za čitanje te aktivnosti koje bi bile prilagođene njihovim sposobnostima što izravno utječe i na smanjenje mogućnosti za uključenje u društvo te socijalno uključivanje. Osobe starije od 55 godina, kojih ima puno na području Brodsko-posavske županije također su u velikoj opasnosti od socijalne isključenosti obzirom na limitiran broj aktivnosti koje se tijekom godine nude u ruralnim područjima adekvatne za njihovu dob i interese. Navedena doprinosi zaključku da na području Brodsko-posavske županije koja je iznimno ruralna, i dalje s jasno vidljivim utjecajem ratnih razaranja, postoji veliki rizik od socijalne isključenosti te limitirane mogućnosti za djecu i mlade u pogledu poticanja daljnjeg obrazovanja čemu značajno doprinosi kultura čitanja te čitalačke kompetencije. Posebno je navedeno izraženo kod djece i mladih, osoba s invaliditetom te osoba starijih od 55 godina te su zato oni ciljane skupine ovog projekta.

Projektom je predviđeno 60 dana radionica provedenih kroz 12 programa koje su izravno povezane s ciljem projekta te su prepoznate potrebe za neformalnim oblicima učenja kao idealnom obliku za podizanje svijesti o važnosti čitanja te jačanju čitalačkih kompetencija navedenih triju ciljanih skupina. Uz navedene aktivnosti koje će biti provedene kroz element 1, kroz element 2 su predviđena dva okrugla stola čiji je cilj isticanje važnosti čitalačke pismenosti i čitalačkih kompetencija za osobe s invaliditetom, djecu i mlade te važnost neformalnog učenja u tom procesu. Kroz radionice, predstavljanja i druge oblike neformalnih druženja i učenja pripadnici ciljanih skupina interaktivno će sudjelovati te stjecati nove i osnaživati postojeće čitalačke kompetencije te svoje znanje o kulturi i umjetnosti.

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!