Inovacije u art dizajnu za društveno poduzetništvo i lokalni razvoj

Na temelju strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020., Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u srpnju 2016. godine objavilo prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva” financiranog iz Europskog socijalnog fonda te će se time financirati aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti  s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim toga, Poziv je usmjeren na podupiranje razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak te kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima. Jedan od takvih subjekata je upravo Udruga Arteco Pavletić, organizacija civilnog društva nastala 2017. godine s ciljem promicanja spoja ekologije i umjetnosti, koja nadahnućem jedinstvenog stvaralaštva izrađuje skulpture od otpadnog materijala kojemu stvaraju vrijednost. Arteco je odlučio napraviti iskorak te transformirati svoje poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima potpisivanjem Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 pod nazivom „Inovacije u art dizajnu“. Vrijednost projekta iznosi 159.004,00 Eura. U partnerstvu s Udrugom Zeleni Osijek, koja je primjer dobre prakse društvenog poduzetništva i edukator istog, projekt se provodi u razdoblju od 24 mjeseca, od 28.02.2022. – 27.02.2024. na području Brodsko-posavske županije.

Projekt je usmjeren isključivo na transformiranje postojeće udruge u društveno poduzeće uz jačanje stručnih i poslovnih vještina zaposlenika te informiranje dugotrajno nezaposlenih u ruralnim zajednicama Brodsko-posavske županije o mogućnostima samozapošljavanja kroz društveno-poduzetničke aktivnosti Udruge.

Društveno poduzetništvo predstavlja poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojega se ostvareni prihodi u cijelosti ili većim dijelom ulažu za dobrobit zajednice te je ono model rješavanja ekonomskih, društvenih i ekoloških pitanja koji potiče zapošljavanje, socijalno uključivanje i održivi razvoj.

Društveni poduzetnik kao pravno-ekonomski pojam nije utvrđen u hrvatskom zakonodavstvu što otežava pozicioniranje i razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i ono čini 0,2 % BDP-a. U zemljama EU društveno poduzetništvo je važan segment ekonomije i društvenog napretka te zapošljava oko 20,8 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj taj iznos je manji od 1000. Najveće prepreke poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga, ekološka održivost).

Slavonija, uključujući i Brodsko-posavsku županiju ne nudi puno mogućnosti za zapošljavanje, te ju obilježavaju niska stopa gospodarskog rasta, visoka nezaposlenost i smanjenje investicija pogotovo u ruralnim zajednicama. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u trenutku predaje projektnog prijedloga 2020. godine:

  • u Hrvatskoj je bilo 150.620 nezaposlenih osoba, a u Brodsko-posavskoj županiji 7.005, od čega je 2.674 mladih do 34 godine starosti,
  • udio mladih među nezaposlenima je na razini RH 22,9 %, dok je u Brodsko-posavskoj županiji 38,1 % te,
  • udio nezaposlenih iznad 50 godina starosti na razini RH je 37%, dok je u Brodsko-posavskoj županiji 31,8 %.

Podaci potvrđuju da županija ima indeks razvijenosti ispod prosjeka RH te prikazuju veliku potrebu za novim radnim mjestima i poticanjem održivog razvoja u Brodsko-posavskoj županiji koja će omogućiti lokalnom stanovništvu, posebno mladima, ženama i dugotrajno nezaposlenima egzistenciju i prevenciju socijalne isključenosti.

Upravo radi toga, Arteco će educirati i informirati svoje zaposlenike i članove udruge o mogućnostima koje nudi socijalno poduzetništvo, posebno kroz djelovanje prema društveno-poduzetničkim načelima kroz 6 edukacija važnih za unaprjeđenje poslovanja i jačanje kapaciteta društvenog poduzeća kako bi stekli poslovne vještine društvenih poduzetnika. Uz to, omogućiti će i informativno-edukacijske radionice za 40 nezaposlenih s područja županije s naglaskom na mlade, žene i one iznad 50 godina starosti koji će kroz educiranje i povezivanje sa socijalnim poduzećem izravno utjecati na poboljšanje socijalnog statusa njihovih obitelji i povećanje njihovog osjećaja vrijednosti i samopoštovanja. U tom smislu Arteco će značajno doprinijeti i ostvarenju strateških ciljeva na području borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti te razvoj i širenje društvenog poduzetništva kao konkretnu mogućnost rješavanja potreba marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina i problema lokalnih zajednica.

Promjenom statuta i gospodarske djelatnosti, Udruga Arteco Pavletić transformirala je svoje postojeće poslovanje u poslovanje po društveno-poduzetničkim načelima čime stječe status „društvenog poduzetnika“, bez mijenjanja svog pravnog oblika neprofitne organizacije. Arteco je dosada svoj rad financirao kroz donacije te javne pozive općina i gradova, no ovim projektom je dobio priliku ostvariti svoju vlastitu financijsku održivost prodajom svojih proizvoda i usluga temeljenim na društveno poduzetničkim načelima kod kojih se višak prihoda većim djelom, minimalno 75 % ili u cijelosti ulaže za dobrobit zajednice. Nakon provedbe ovog projekta Arteco će biti u mogućnosti multiplicirati stečena znanja i iskustva u drugim dijelovima Hrvatske te razvijati svoje novonastalo društveno poduzeće.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
SADRŽAJ OBJAVE  ISKLJUČIVA JE  ODGOVORNOST UDRUGE ARTECO
 

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!

RECENT POSTS ON THE PORTAL