Početak novog projekta “Poslovne mogućnosti za mlade” Udruge Arteco Pavletić

Udruga Arteco zajedno sa partnerskim udrugama početkom 2023. godina počela je provoditi projekt „Poslovne mogućnosti za mlade“, financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igrana na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu. Partneri na projektu su Općina Čaglin, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška te Lokalna akcijska grupa „Posavina“. Vrijednost projekta je 14.599€. Projekt doprinosi jačanju inicijative kod mladih, njihove samozapošljivosti te konkurentnosti na tržištu rada i prevencije ulaska u NEET status. Ciljana skupina su mladi koji su nezaposleni (od 17 do 30 godina), završni razred strukovne srednje škole ili pripadaju u NEET skupinu s područja brodsko – posavske i požeško – slavonske županije. U Republici Hrvatskoj danas je mladima teško pronaći posao, a posebno je to izraženo kod mladih na ruralnim područjima te mladima sa invaliditetom.

Bez osjećaja za inicijativu, adekvatne podrške te dojma da nemaju izlaza, dolaze u situaciju u kojoj pripadaju NEET skupini i problemi se nastavljaju u vidu socijalne isključenosti i financijskih poteškoća. Upravo ovim projektom želimo izbjeći navede probleme i potaknuti ciljanu skupinu da ostanu u ruralnim područjima.Kroz projektne aktivnosti mladi s područja dviju županija biti će informirani o mogućnostima koje se nude poduzetnicima, a posebno mladim poljoprivrednicima. Po završetku projekta će 50 mladih biti informirano ii educirano o mogućnosti koje nudi društveno poduzetništvo, mogućnostima zapošljavanja, financiranja kroz PRR te važnosti marketinga u poduzetništvu.

Aktivnosti koje će se provoditi tijekom projekta su radionice (ukupno 5 interaktivnih radionica), individualno savjetovanje, okrugli stol, event „Prilika za mlade“, study visit, promocija kroz društvene mreže, internetske stranice partnera i promotivne materijale. Nužna je informiranost i educiranje mladih o mogućnostima koje im se nude unutar mjera ruralnog razvoja, te podrška i info točka koju će imati u Arteco Pavletić u segmentu društvenog poduzetništva.

Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Udruge Arteco Pavletić i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!

RECENT POSTS ON THE PORTAL