Provedene edukativne radionice

Udruga Arteco Pavletić je početkom 2023. s partnerima započela provedbu projekta „Poslovne mogućnosti za mlade“, financiranog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu. Partneri na projektu su Općina Čaglin, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška te Lokalna akcijska grupa „Posavina“.

U sklopu projekta “Poslovne mogućnosti za mlade”, uspješno smo proveli pet edukativnih radionica.

1.  Kako osnovati OPG – otvoriti obrt

2.  Mogućnosti financiranja

3.  Mogućnosti za samozapošljavanje

4.  Društveno poduzetništvo

5.  Marketing u poslovanju

Radionice su obuhvatile teme od osnovnih poduzetničkih vještina do specifičnih znanja potrebnih za pokretanje vlastitog posla. Učesnici su imali priliku naučiti se od iskusnih predavača i poduzetnika, što je doprinijelo njihovom profesionalnom razvoju i motivaciji za samozapošljavanje.

OPĆENITO O PROJEKTU:
Projekt doprinosi jačanju inicijative kod nezaposlenih mladih (od 17 do 30 godina, sa završenim razredom strukovne škole ili s pripadnošću NEET skupini), njihove samozapošljivosti te konkurentnosti na tržištu rada i prevencije ulaska u NEET status.

  • Projekta vrijednost: 14.599,51 EUR ili 110.000,00 HRK.
  • Projektno područje: Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija.
  • Projektno razdoblje: 12 mjeseci, od 01.01.2023. – 01.01.2024.

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!

RECENT POSTS ON THE PORTAL