Training course in Ankara, Turkey

”Development of Youth Workers with Simulation”

U ulozi partnera provodimo trening za mlade ‘’Development of Youth Workers with Simulation’’ koji se održava 10.06.-17.06.2023., Ankara, Turska.

Tema: Cilj projekta je povećanje stručnog znanja i vještina mladih radnika u kontekstu doprinosa aktivnom i odgovornom građanstvu projektnih volontera kroz jačanje njihovog osjećaja aktivnog i odgovornog građanstva te omogućavanje produktivnijih i trajnijih volonterskih aktivnosti.

Datumi: 10.06. – 17.06.2023.

Lokacija: Ankara, Turska

Troškovi: u potpunosti pokriveni troškovi smještaja i 3 obroka dnevno, troškovi prijevoza pokriveni do visine od 275 EUR po osobi (sudionici sami kupuju karte unaprijed, troškovi prijevoza refundiraju se od strane organizatora nakon projekta)

Način prijave: kontaktiraj nas na mail maja@pozitivasamobor.hr s nazivom projekta u naslovu maila te ćemo ti dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za prijavu, kao i dodatne informacije o projektu.

Share this post and spread the joy!

Share this post and spread the joy!

RECENT POSTS ON THE PORTAL